Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Wyjazd Studyjny do Austrii

Szanowni Państwo,

 W porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Brodnickie” zostaliśmy zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej
Niemcy-Austria w dniach 3-6 października 2022 r.  

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia oraz partnerów do wzięcia udziału w wyjeździe.

Wizyta ma charakter edukacyjny i ma na celu zapoznanie uczestników z przykładami projektów zwiększających atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich oraz projektów sprzedaży bezpośredniej zarówno płodów rolnych jak i produktów rybołówstwa i akwakultury.

W załączeniu przekazuję program wyjazdu. Wyjazd jest finansowany z projektu współpracy jednak z uwagi na fakt, iż jest on realizowany po dwóch latach od pierwotnych założeń, znacznie wzrosły jego koszty. Z tego względu dopłata za każdego uczestnika wynosi 730,00 zł. Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia „Pojezierze Brodnickie”: Numer konta:  94 9484 1150 2221 0024 0581 0001.

Kartę zgłoszeniową należy dostarczyć w formie elektronicznej (zeskanowany dokument)
w terminie do dnia 27 września 2022 r. (do godz. 15.00).
W związku z ograniczoną liczbą miejsca o udziale w wyjeździe zdecyduje data i godzina przesłania zgłoszenia. Po potwierdzeniu zgłoszenia przez nas, należy przesłać potwierdzenie wpłaty: pierucka@lgrnaklo.org.pl

Karta powinna być podpisana przez osobę delegującą oraz osobę delegowaną.

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować pod numer biura Stowarzyszenia: 690 984 318 lub e-mailowo: pierucka@lgrnaklo.org.pl

Program Imprezy*(może ulec zmianie)

Karta zgłoszenia

Skip to content