Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Walne Zebranie Członków

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo

Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin: 16 października 2019r. (środa), godz. 13:00-14.00

Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią

Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.15.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum).
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, podjęcie odpowiedniej uchwały
  5. Zmiany w Procedurze wyboru i oceny operacji oraz dokumentach jej towarzyszących, podjęcie odpowiedniej uchwały.
  6. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” i podjęcie stosownej uchwały.
  7. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia ok. godz. 14.00

Z uwagi na wagę podejmowanych uchwał proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 11 października 2019 r. (piątek) pod numerem tel. 690 984 318 lub przesłania potwierdzenia e-mail na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl

Skip to content