Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Walne Zebranie Członków

Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Termin: 19 czerwca 2023r. (poniedziałek), godz. 12:30-13.30

Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią

Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 12.45.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum).
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2022 i podjęcie stosownych uchwał.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji rewizyjnej za rok 2022 oraz stanowisko Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Nowa perspektywa 2021-2027- Fundusze Europejskie dla Rybactwa, Priorytet 3.
  7. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia

 

Skip to content