Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Szkolenie dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą-8.09.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie
z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1

które odbędzie się dnia 08 września 2020 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6;

Nakło nad Notecią

Program:

 • 15:00 – przywitanie Gości
 • 15:10 – 17:00
 • Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
 • Zasady udzielania i rozliczania zaliczek
 • Pomoc de minimis
 • Procedura naboru i oceny operacji
 • Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów
 • Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji)
 • Lokalne Kryteria Wyboru
 • Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności
 • 17:00 – zakończenie szkolenia

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 04.09.2020 r.

telefonicznie pod nr 690-984-318 lub na adres e-mail: pierucka@lgrnaklo.org.pl

 

Skip to content