Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych-15.09.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO oraz ORGANIZACJE POZARZĄDOWE na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,  

które odbędzie się dnia 15 września 2020 w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6;Nakło nad Notecią

Program:

 • 12:00 – przywitanie Gości
 • 12:00 – 13:50
 • Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
 • Zasady udzielania i rozliczania zaliczek
 • Pomoc de minimis
 • Procedura naboru i oceny operacji
 • Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów
 • Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji)
 • Lokalne Kryteria Wyboru
 • Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności
 • 14:00 – zakończenie szkolenia

 

UWAGA: Stowarzyszenie może być wnioskodawcą pod warunkiem, że jego celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11.09.2020 r.

telefonicznie pod nr 690-984-318 lub na adres e-mail: pierucka@lgrnaklo.org.pl

Skip to content