Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Pracownicy

Pracownicy


Dyrektor biura Stowarzyszenia- Ewa Pierucka

email: pierucka@lgrnaklo.org.pl ; biuro@lgrnaklo.org.pl

Opis Stanowiska

 • organizacja pracy biura,
 • planowanie prac w zakresie realizacji budżetu LGR,
 • reprezentowanie biura na zewnątrz,
 • wdrażanie uchwał Rady, Zarządu, Walnego
 • realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność dla beneficjentów PO Rybactwo i Morze,
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania statutowej działalności LGR,
 • udzielanie informacji o programie,
 • prowadzenie animacji lokalnej
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
 • wdrażanie założeń LSR na lata 2014-2020
 • weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 

Skip to content