Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Pracownicy

Pracownicy


Dyrektor biura Stowarzyszenia- Ewa Pierucka

email: pierucka@lgrnaklo.org.pl

Opis Stanowiska

 • organizacja pracy biura,
 • planowanie prac w zakresie realizacji budżetu LGR,
 • reprezentowanie biura na zewnątrz,
 • wdrażanie uchwał Rady, Zarządu, Walnego
 • realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej,
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność dla beneficjentów PO Rybactwo i Morze,
 • poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania statutowej działalności LGR,
 • udzielanie informacji o programie,
 • prowadzenie animacji lokalnej
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
 • wdrażanie założeń LSR na lata 2014-2020
 • weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Asystent biura Stowarzyszenia- Magdalena Kubińska

email: biuro@lgrnaklo.org.pl

Opis stanowiska

 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w biurze oraz na obszarze LGD w zakresie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność dla beneficjentów PO “Rybactwo i Morze”,
 • udzielanie informacji o Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze 2014-2020”,
 • prowadzenie animacji lokalnej zgodnej z Planem Komunikacji,
 • rejestracja i prowadzenie korespondencji LGR
 • rejestracja i prowadzenie rejestru delegacji
 • aktualizacja dokumentów rejestrowych Stowarzyszenia oraz pozostałych dokumentów związanych z funkcjonowaniem biura LGR
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Stowarzyszenia i stażystów
 • obsługa organów LGR oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji
 • przygotowanie informacji na stronę internetową LGR oraz portal społecznościowy
 • prowadzenie bieżących zadań administracyjnych LGR, archiwizacja dokumentów
 • weryfikacja formalna wniosku o dofinansowanie podmiotów/osób innych niż LGD
Skip to content