Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Posiedzenie Rady LGR

Zawiadomienie o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia

o naborze wniosków nr 1/2020, 2/2020

Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” .

Termin: 20.05.2020

Miejsce: Nakło nad Notecią

Godzina: 13.00, godz 14.00

Począwszy od dnia 05/05/2020 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia.

Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku)

 

 

Posiedzenie VI- porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
  2. Wybór komisji skrutacyjnej,
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
  4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/2020 (2 wnioski),
  5. Wybór operacji do realizacji,
  6. Wolne wnioski,
  7. Zamknięcie obrad

Posiedzenie VII- porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
  2. Wybór komisji skrutacyjnej,
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
  4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 2/2020 (1 wniosek),
  5. Wybór operacji do realizacji,
  6. Wolne wnioski,
  7. Zamknięcie obrad
Skip to content