Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Posiedzenie Rady LGR

Szanowni Państwo,

Posiedzenie Rady LGR, na którym zostaną ocenione i wybrane do dofinansowania wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 1/2021 odbędzie się
18 października 2021 r. o godz. 15.00

Porządek posiedzenia dla konkursu 1/2021:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD,
  2. . Wybór komisji skrutacyjnej,
  3.  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,
  4.  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/202
  5. Wybór operacji do realizacji,
  6. Wolne wnioski
  7.  Zamknięcie obrad
Skip to content