Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Ochrona środowiska- interes zbiorowy

Operacja jest w interesie zbiorowym.

Interes więcej niż jednego podmiotu. Interes zbiorowy zawsze odnosi się do kręgu podmiotów, a nie do poszczególnego podmiotu. Interes zbiorowy należy rozumieć nie tylko jako interes podmiotów otrzymujących wsparcie PO RYBY 2014-2020, ale także takich podmiotów, które potencjalnie będą mogły skorzystać z efektów tego wsparcia lub staną się mimo woli jego adresatami.

Skip to content