Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Informacje dla wnioskodawców konkursu 1/2021

We wniosku w sekcji B.IV Opis planowanej operacji należy wpisać:

CEL OGÓLNY LSR:  Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego

PRZEDSIĘWZIĘCIE:  Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

CEL SZCZEGÓŁOWY:  Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego ( w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku

 

Skip to content