Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Harmonogram

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 


Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja[1]
EFRROW[2] EFS2 EFRR2 EFMR2
2016 I        
II        
2017 I       Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.1)

 

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.2)

 

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt

 

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

 

II      

 

 

 

2018 I        
II       Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

 

2019 I        

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.1)

 

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.2)

 

 

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

 

 

II      
2020 I        

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt

 

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

 

 

II       Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.1)

 

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.2)

 

 

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

 

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt

 

2021 I      

 

 

II       Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

105 246,64 euro

 

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt

84 721,47 euro

2022 I      
II       Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR

(cel szczegółowy 1.1)

102 946,08

2023 I      
II      

Zakresy tematyczne w ramach EFMR

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1)……………………………………………804 206,32 €

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)……………………………………………28 299,57 €

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt…………………………………………………………………………136 804,38 €

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru…………………………………………825 689,73 €

RAZEM……………………………………………………………………………1 795 000 €

Zmiana od 07.2022

Do limitu pomocy w ramach przedsięwzięcia Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR 717 022,54 € dodano oszczędności w ramach działania:

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)…………………………………………………3 014,98 €

Środowisko naturalne wolne od negatywnych żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt (cel szczegółowy 2.1)………………………………………………………………..….18 071,52 €

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru (cel szczegółowy 3.1)……………………66 097,28 €

Razem limit 804 206,32 €

Od limitu w ramach przedsięwzięcia Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 31 314,55 € odjęto kwotę 3 014,98 €. Razem limit 28 299,57 €

Środowisko naturalne wolne od negatywnych żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt                                                                                                                        

154 875,90 €  odjęto kwotę 18 071,52 €. Razem limit 136 804,38 €

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru
891 787,01 € odjęto kwotę 66 097,28 €. Razem limit 825 689,73 €

Skip to content