Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Harmonogram

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 


Poddziałanie: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rok 2016, I półrocze.


Rok 2016, II półrocze.


Rok 2017, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1) 2 406 684,00 zł
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 79 581,00
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 197 831,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 801 963,00

Rok 2017, II półrocze.


Rok 2018, I półrocze.


Rok 2018, II półrocze.

 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 860 618,00

Rok 2019, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1) 305 111,00
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 50 400,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 812 304,00

Rok 2019, II półrocze.


Rok 2020, I półrocze.

 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 74 458,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 101 000,00

Rok 2020, II półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1) 421 000,00
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 7 400,00
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 38 000,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 1 023 650,00

Rok 2021, I półrocze.


Rok 2021, II półrocze.


Rok 2022, I półrocze.


Rok 2022, II półrocze.


Rok 2023, I półrocze.


Rok 2023, II półrocze.

 

Skip to content