Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Harmonogram

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 


Poddziałanie: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rok 2016, I półrocze.


Rok 2016, II półrocze.


Rok 2017, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1)
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Rok 2017, II półrocze.


Rok 2018, I półrocze.


Rok 2018, II półrocze.

 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Rok 2019, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1)
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Rok 2019, II półrocze.


Rok 2020, I półrocze.

 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Rok 2020, II półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1)
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru

Rok 2021, I półrocze.


Rok 2021, II półrocze.

 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 94 525,02 euro
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 84 450,01 euro

 

Zakresy tematyczne w ramach EFMR

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1)……………………………………………717 022,54 €

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)………………………………………………31 314,55 €

Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt………………………………………………………………………154 825,90 €

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru…………………………………………891 837,01 €

RAZEM……………………………………………………………………………1 795 000 €

Do limitu pomocy w ramach przedsięwzięcia Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 77 572,25 € dodano oszczędności w ramach działania:

 Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1)…………………………………………………66 176,21€

Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2)…………………………………………………3 030,70 €

Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru……………………………………………8 096,74 €

Od limitu w ramach przedsięwzięcia Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru
899 883,75 € odjęto kwotę 8 096,74 €


Rok 2022, I półrocze.


Rok 2022, II półrocze.


Rok 2023, I półrocze.


Rok 2023, II półrocze.

 

Skip to content