Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Szkolenie dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie  z Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia  17 września 2020 w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią

Program:

  • przywitanie Gości
  • Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy
  • Zasady udzielania i rozliczania zaliczek
  • Pomoc de minimis
  • Procedura naboru i oceny operacji
  • Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów
  • Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji)
  • Lokalne Kryteria Wyboru
  • Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności
  •  zakończenie szkolenia

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 16.09.2020 r. telefonicznie pod nr 690-984-318 lub na adres e-mail: pierucka@lgrnaklo.org.pl

 

Skip to content