Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Dokumenty

Regulaminy:


Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD:


Umowa ramowa:


Szkolenia:


O stowarzyszeniu:

Wykorzystanie środków finansowych na działania bieżące

Zestawienie rzeczowo-finansowe 2022

Skip to content