Szkolenie dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Wydarzenia
Szanowni Państwo, Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem zaplanowaliśmy jeszcze jedno szkolenie z informacji niezbędnych przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie na cel główny 3.1 dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą. Szkolenie odbędzie się 20 sierpnia (piątek) b.r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią. Proszę o potwierdzenie przybycia (pierucka@lgrnaklo.org.pl lub 690 984 318) do 19 sierpnia.
Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne

Wydarzenia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na Spotkanie informacyjne dotyczące realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4 które odbędzie się dnia 17 GRUDNIA 2019 r.  w godz. 13:00 – 15.00 Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Program: 13:00 - przywitanie Gości 13:15 –13:45 Przedstawienie informacji dotyczących obecnego wdrażania LSR 2014-2020 14:45-15:00 Przedstawienie harmonogramu konkursów oraz planowanych działań na rok 2020 15.00 - obiad   Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13.12.2019 r. telefonicznie pod nr 690 984 318 lub na adres e-mail: biuro@lgrnaklo.org.pl
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków

Wydarzenia
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 16 października 2019r. (środa), godz. 13:00-14.00 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.15. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”,…
Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie

Aktualności, Wydarzenia
Nakło nad Notecią 18.09.2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" Ul. Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło n. Notecią Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" serdecznie zaprasza BENEFICJENTÓW na szkolenie dotyczące wdrażania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 2 PAŹDZIERNIKA 2019 r. w godz. 13:00-15.00 w siedzibie LGR "Nasza Krajna i Pałuki", ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Program: omówienie zapisów umowy o dofinansowanie zaliczka (jak wnioskować o zaliczkę, jak dokonywać płatności, jak rozliczyć zaliczkę) omówienie wzoru wniosku o płatność i załączników obowiązek informacji promocji, zgodnie z Księgą Wizualizacji PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 zasada konkurencyjności Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27.09.2019 r. telefonicznie pod nr 690 984 318 lub mailowo na adres: biuro@lgrnaklo.org.pl
Czytaj więcej