Walne Zebranie Członków

Aktualności
Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 19 czerwca 2023r. (poniedziałek), godz. 12:30-13.30 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 12.45. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2022 i podjęcie stosownych uchwał. Przedstawienie sprawozdania…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2022 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Termin posiedzenia 5.12.2022 Miejsce posiedzenia   Przystań Nakielska Ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Początek posiedzenia 12.00   Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 25.11.2022 r. członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Toruńska 57A; 85-023 Bydgoszcz w godzinach pracy biura tj. 800-1300 (od poniedziałku do piątku)
Czytaj więcej

Szkolenie dla wnioskodawców

Aktualności
Zapraszamy na szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców dotyczące składania wniosków w ramach konkursu 1/2022 Miejsce: ul. Gimnazjalna 11 Nakło nad Notecią Data: 12.10.2022 Godzina: 9.00-11.00 Zapisy telefoniczne (690 984 318) lub poprzez pocztę elektroniczną (pierucka@lgrnaklo.org.pl)
Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie 1/2022

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2022 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 17 października 2022 r. – 25 października 2022 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Toruńska 57A 88-023 Bydgoszcz od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz…
Czytaj więcej

Wyjazd Studyjny do Austrii

Aktualności
Szanowni Państwo,  W porozumieniu z Lokalną Grupą Działania „Pojezierze Brodnickie” zostaliśmy zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej Niemcy-Austria w dniach 3-6 października 2022 r.   W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Członków Stowarzyszenia, organów Stowarzyszenia oraz partnerów do wzięcia udziału w wyjeździe. Wizyta ma charakter edukacyjny i ma na celu zapoznanie uczestników z przykładami projektów zwiększających atrakcyjność turystyczną obszarów wiejskich oraz projektów sprzedaży bezpośredniej zarówno płodów rolnych jak i produktów rybołówstwa i akwakultury. W załączeniu przekazuję program wyjazdu. Wyjazd jest finansowany z projektu współpracy jednak z uwagi na fakt, iż jest on realizowany po dwóch latach od pierwotnych założeń, znacznie wzrosły jego koszty. Z tego względu dopłata za każdego uczestnika wynosi 730,00 zł. Wpłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia „Pojezierze Brodnickie”: Numer konta:  94 9484 1150 2221 0024 0581 0001.…
Czytaj więcej

Szkolenie-projekt współpracy

Aktualności
Szanowni Państwo, Wraz z LGD "Nasza Krajna" oraz LGD "Pojezierze Brodnickie" w ramach projektu współpracy współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 organizujemy szkolenie STRUCTOGRAM. Klucz do poznania siebie. Szkolenie jest dedykowane osobom chcącym poznać typy osobowości, możliwości reakcji na zmianę, na konflikt, sposoby dobrej komunikacji w pracy czy z partnerami społecznymi. Na szkolenie zaproszeni są członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej. Szkolenie odbędzie się w Cukrowni Żnin, w dniach 7-8 września 2022 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w szkoleniu do dnia 30.08.2022 r. do godz. 16.00 na adres email: pierucka@lgrnaklo.org.pl. W przypadku pytań proszę dzwonić: 690 984 318.    
Czytaj więcej

Lokalna Strategia Rozwoju-propozycja zmian

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w LSR (zmiany zostały zaznaczone na czerwono). Zmiany są efektem rosnącego kursu euro i zwiększającej się kwoty na realizację operacji na terenie LSR. Poniżej formularz zmian. W przypadku uwag, prosimy o przesłanie ich na formularzu najpóźniej do dnia 22.06.2022 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl Spotkanie dotyczące omówienia zmian w LSR odbędzie się 22.06.2022 r., ul. Gimnazjalna 4, Nakło nad Notecią, godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt telefoniczny: 690 984 318. Lokalna Strategia Rozwoju-aktualizacja Formularz uwag  
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Aktualności
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 14 czerwca 2022 r. (poniedziałek), I Termin: godz. 13:00; II Termin: godz. 13.10 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.10. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego…
Czytaj więcej

Umowa na realizację projektu współpracy podpisana

Aktualności
Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że 28 kwietnia b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współpracy między LGR "Nasza Krajna i Pałuki", LGD "Pojezierze Brodnickie" oraz LGD "Nasza Krajna. Projekt współpracy zakłada organizację szkolenia ze skutecznej komunikacji i współpracy, w którym łącznie weźmie udział 36 osób. Realizacja projektu planowana jest jest na wrzesień b.r.  
Czytaj więcej

Zmiana biura i siedziby Stowarzyszenia

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” do lipca 2023 roku zakończy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej z Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020. Na chwilę obecną znamy szczątkowe informacje dotyczące kolejnego okresu programowania, przez co ciężko jest ocenić czy Program Rybacki będzie funkcjonował w podobnym kształcie na terenie działania Stowarzyszenia. Wiążą się z tym również kończące się środki finansowe z obecnej perspektywy. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o przeniesieniu siedziby i biura Stowarzyszenia do Bydgoszczy. Decyzja podyktowana jest głównie względami finansowymi, wynikającymi ze znacznej podwyżki ceny najmu obecnego pomieszczenia, która wykracza poza nasz budżet. W ramach wieloletniej współpracy pomieszczenie na biuro i siedzibę zostanie udostępnione przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Spotkanie czy poświadczenie dokumentów na Państwa prośbę może odbyć się w Nakle n. Notecią po…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Termin posiedzenia 4.01.2022 Miejsce posiedzenia Nakło nad Notecią, ul. Powstańców WLKP 6 Początek posiedzenia Godz. 16.00   Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 28.12.2021 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku) Porządek posiedzenia Rady
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Posiedzenie Rady LGR odbędzie się 4 stycznia 2022 roku w biurze LGR o godz. 11.00 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”  dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2021 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Termin posiedzenia 4.01.2022 Miejsce posiedzenia Nakło nad Notecią, ul. Powstańców WLKP 6 Początek posiedzenia Godz. 11.00 Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 28.12.2021 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku) Porządek posiedzenia Rady
Czytaj więcej

Pokazy filetowania karpia

Aktualności
Szanowni Państwo, Zapraszamy na pokazy filetowania karpia, które będziemy w tym roku organizować w pięciu lokalizacjach. W każdym pokazie maksymalnie może uczestniczyć 30 osób. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod wskazane numery. MIEJSCE DATA GODZINA OSOBA KONTAKTOWA TELEFON BIAŁOŻEWIN 7, ŚWIETLICA 16.11 (WTOREK) 16.00 DOMINIKA OWCZARZAK 661 110 216 OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH, UL. SPORTOWA 1, MROCZA 23.11 (WTOREK) 16.00 PRACOWNIK MGOPS 504 070 518 REMIZA SADKI; UL. STRAŻACKA 26.11 (PIĄTEK) 16.00 IWONA BINIAK 726 917 560 JARUŻYN 43 A 2.12 (CZWARTEK) 16.00 PANI STANISŁAWA 669 322 883 WIĘCBORK (JARMARK) Plac J. Pawła II 5.12 (NIEDZIELA) 14.00 JOANNA SOJA-TOŃSKA 607 532 963
Czytaj więcej

Ochrona środowiska- interes zbiorowy

Aktualności
Operacja jest w interesie zbiorowym. Interes więcej niż jednego podmiotu. Interes zbiorowy zawsze odnosi się do kręgu podmiotów, a nie do poszczególnego podmiotu. Interes zbiorowy należy rozumieć nie tylko jako interes podmiotów otrzymujących wsparcie PO RYBY 2014-2020, ale także takich podmiotów, które potencjalnie będą mogły skorzystać z efektów tego wsparcia lub staną się mimo woli jego adresatami.
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021- ogłoszenie wyników oceny

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkurs 1/2021 (Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej). Wioski zostały ocenione i wybrane na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 18.10.2021 r. Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
Czytaj więcej

Szkolenie z pisania wniosku- konkurs 2/2021

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2021 w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 1O:00 - przywitanie Gości 10:00 – 11:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 12:00 - zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Posiedzenie Rady LGR, na którym zostaną ocenione i wybrane do dofinansowania wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 1/2021 odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 15.00 Porządek posiedzenia dla konkursu 1/2021: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, . Wybór komisji skrutacyjnej,  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/202 Wybór operacji do realizacji, Wolne wnioski  Zamknięcie obrad
Czytaj więcej

Ogłoszenie-Konkurs 2/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 2/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 02.11.2021-10.11.2021 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki…
Czytaj więcej

Informacje dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Aktualności
We wniosku w sekcji B.IV Opis planowanej operacji należy wpisać: CEL OGÓLNY LSR:  Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego PRZEDSIĘWZIĘCIE:  Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY:  Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego ( w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku  
Czytaj więcej

Ogłoszenie – Konkurs 1/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią; od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców (podejmowanie lub rozwój firmy) Konkurs 1/2021

Aktualności
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 10 sierpnia 2021 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: przywitanie Gości Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021 dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

Aktualności
Szanowni Państwo, 6 sierpnia b.r. zostanie ogłoszony konkurs na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gmin: Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tyś. zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje mogą polegać na zakupie sprzętu, urządzeń, maszyn. Z dofinansowania wykluczone są inwestycje polegające na remoncie/budowie, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowlanego. Szkolenie dla osób zainteresowanych odbędzie się 10 sierpnia b.r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia-ul. Powstańców Wielkopolskich 6 Nakło nad Notecią.  
Czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego2.1 i 3.1

Aktualności
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2021 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru-cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej
Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 i lokalnych kryteriów wyboru   Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru- cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej

KONKURS 6/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 5/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 4/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 3/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Informujemy, że posiedzenie Rady LGR "Nasza Krajna i Pałuki" odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godz 16.00 W związku z zaistniałą sytuacją posiedzenie odbędzie się w sposób hybrydowy, czyli część członków Rady potwierdziła obecność w siedzibie LGR (łącznie do 5 osób w pomieszczeniu) a część członków będzie uczestniczyć w posiedzeniu Rady poprzez aplikację Microsoft Teams. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGR  
Czytaj więcej