Konkurs 1/2021- ogłoszenie wyników oceny

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkurs 1/2021 (Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej). Wioski zostały ocenione i wybrane na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 18.10.2021 r. Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
Czytaj więcej

Szkolenie z pisania wniosku- konkurs 2/2021

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2021 w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 1O:00 - przywitanie Gości 10:00 – 11:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 12:00 - zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Posiedzenie Rady LGR, na którym zostaną ocenione i wybrane do dofinansowania wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 1/2021 odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 15.00 Porządek posiedzenia dla konkursu 1/2021: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, . Wybór komisji skrutacyjnej,  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/202 Wybór operacji do realizacji, Wolne wnioski  Zamknięcie obrad
Czytaj więcej

Ogłoszenie-Konkurs 2/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 2/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 02.11.2021-10.11.2021 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki…
Czytaj więcej

Informacje dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Aktualności
We wniosku w sekcji B.IV Opis planowanej operacji należy wpisać: CEL OGÓLNY LSR:  Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego PRZEDSIĘWZIĘCIE:  Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY:  Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego ( w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku  
Czytaj więcej

Ogłoszenie – Konkurs 1/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią; od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców (podejmowanie lub rozwój firmy) Konkurs 1/2021

Aktualności
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 10 sierpnia 2021 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: przywitanie Gości Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021 dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

Aktualności
Szanowni Państwo, 6 sierpnia b.r. zostanie ogłoszony konkurs na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gmin: Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tyś. zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje mogą polegać na zakupie sprzętu, urządzeń, maszyn. Z dofinansowania wykluczone są inwestycje polegające na remoncie/budowie, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowlanego. Szkolenie dla osób zainteresowanych odbędzie się 10 sierpnia b.r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia-ul. Powstańców Wielkopolskich 6 Nakło nad Notecią.  
Czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego2.1 i 3.1

Aktualności
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2021 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru-cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej
Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 i lokalnych kryteriów wyboru   Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru- cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej

KONKURS 6/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 5/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 4/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 3/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Informujemy, że posiedzenie Rady LGR "Nasza Krajna i Pałuki" odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godz 16.00 W związku z zaistniałą sytuacją posiedzenie odbędzie się w sposób hybrydowy, czyli część członków Rady potwierdziła obecność w siedzibie LGR (łącznie do 5 osób w pomieszczeniu) a część członków będzie uczestniczyć w posiedzeniu Rady poprzez aplikację Microsoft Teams. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGR  
Czytaj więcej

Praca zdalna

Aktualności
Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuację pracownicy zmieniają się w biurze rotacyjnie. Proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na wizytę w biurze LGR. Telefon: 690 984 318
Czytaj więcej

Szkolenie dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

Aktualności
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie  z Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia  17 września 2020 w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: przywitanie Gości Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności  zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie…
Czytaj więcej

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych-15.09.2020

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO oraz ORGANIZACJE POZARZĄDOWE na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 15 września 2020 w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6;Nakło nad Notecią Program: 12:00 - przywitanie Gości 12:00 – 13:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 14:00 - zakończenie szkolenia…
Czytaj więcej

Szkolenie dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą-8.09.2020

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 08 września 2020 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 15:00 - przywitanie Gości 15:10 – 17:00 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 17:00…
Czytaj więcej

Konkurs 6/2020 (Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 6/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie…
Czytaj więcej

Konkurs 5/2020 (Ochrona środowiska)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 5/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21.09.2020-30.09.2020 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście…
Czytaj więcej

Konkurs 4/2020 (promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 4/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Konkurs 3/2020 (Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 3/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Umowy na granty podpisane

Aktualności
Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że dnia 12.06.2020 roku zostały zawarte dwie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” w myśl zawartych umów będzie realizować następujące projekty: Umowa o powierzenie grantu nr 10/UPG/2019/PGA/94 Tytuł operacji: „ "ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO - organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk" Cel: Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk. Opis projektu: Projekt zakłada realizację 3 warsztatów rękodzielniczych bazujących na zasobach oraz dziedzictwie regionu Krajny. Jego ideą jest wskazanie mieszkańcom obszaru LSR różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu warsztatów rękodzielniczych. Każdy warsztat będzie obejmować inny materiał: metal, szkło, drewno. Nad całością warsztatów będzie czuwała szkoleniowiec. Odbiorcami zadania objętego…
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków 17.06.2020

Aktualności
Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 17 czerwca 2020r. (środa), godz. 13:00-14.30 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.15. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2019…
Czytaj więcej

Aktualizacja LSR oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru

Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Proponowane zmiany są w zakresie wskaźników oraz procedury zmiany LSR i lokalnych kryteriów wyboru dla celu głównego 3.1. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 17.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 17.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 16.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria wyboru -cel 3.1 Formularz uwag  
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności, Posiedzenia
Zawiadomienie o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020, 2/2020 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” . Termin: 20.05.2020 Miejsce: Nakło nad Notecią Godzina: 13.00, godz 14.00 Począwszy od dnia 05/05/2020 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku)     Posiedzenie VI- porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, 2. Wybór komisji skrutacyjnej, 3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady, 4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie…
Czytaj więcej