Lokalna Strategia Rozwoju-propozycja zmian

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy propozycję zmian w LSR (zmiany zostały zaznaczone na czerwono). Zmiany są efektem rosnącego kursu euro i zwiększającej się kwoty na realizację operacji na terenie LSR. Poniżej formularz zmian. W przypadku uwag, prosimy o przesłanie ich na formularzu najpóźniej do dnia 22.06.2022 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl Spotkanie dotyczące omówienia zmian w LSR odbędzie się 22.06.2022 r., ul. Gimnazjalna 4, Nakło nad Notecią, godz. 14.00. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o kontakt telefoniczny: 690 984 318. Lokalna Strategia Rozwoju-aktualizacja Formularz uwag  
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Aktualności
ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 14 czerwca 2022 r. (poniedziałek), I Termin: godz. 13:00; II Termin: godz. 13.10 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.10. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego…
Czytaj więcej

Zmiana biura i siedziby Stowarzyszenia

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” do lipca 2023 roku zakończy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej z Programu Operacyjnego PO RYBY 2014-2020. Na chwilę obecną znamy szczątkowe informacje dotyczące kolejnego okresu programowania, przez co ciężko jest ocenić czy Program Rybacki będzie funkcjonował w podobnym kształcie na terenie działania Stowarzyszenia. Wiążą się z tym również kończące się środki finansowe z obecnej perspektywy. W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zdecydował o przeniesieniu siedziby i biura Stowarzyszenia do Bydgoszczy. Decyzja podyktowana jest głównie względami finansowymi, wynikającymi ze znacznej podwyżki ceny najmu obecnego pomieszczenia, która wykracza poza nasz budżet. W ramach wieloletniej współpracy pomieszczenie na biuro i siedzibę zostanie udostępnione przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. Spotkanie czy poświadczenie dokumentów na Państwa prośbę może odbyć się w Nakle n. Notecią po…
Czytaj więcej