Konkurs 1/2021- ogłoszenie wyników oceny

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkurs 1/2021 (Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej). Wioski zostały ocenione i wybrane na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 18.10.2021 r. Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
Czytaj więcej

Szkolenie z pisania wniosku- konkurs 2/2021

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2021 w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 1O:00 - przywitanie Gości 10:00 – 11:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 12:00 - zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Posiedzenie Rady LGR, na którym zostaną ocenione i wybrane do dofinansowania wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 1/2021 odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 15.00 Porządek posiedzenia dla konkursu 1/2021: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, . Wybór komisji skrutacyjnej,  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/202 Wybór operacji do realizacji, Wolne wnioski  Zamknięcie obrad
Czytaj więcej

Ogłoszenie-Konkurs 2/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 2/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 02.11.2021-10.11.2021 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki…
Czytaj więcej

Informacje dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Aktualności
We wniosku w sekcji B.IV Opis planowanej operacji należy wpisać: CEL OGÓLNY LSR:  Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego PRZEDSIĘWZIĘCIE:  Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY:  Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego ( w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku  
Czytaj więcej

Szkolenie dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Wydarzenia
Szanowni Państwo, Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem zaplanowaliśmy jeszcze jedno szkolenie z informacji niezbędnych przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie na cel główny 3.1 dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą. Szkolenie odbędzie się 20 sierpnia (piątek) b.r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią. Proszę o potwierdzenie przybycia (pierucka@lgrnaklo.org.pl lub 690 984 318) do 19 sierpnia.
Czytaj więcej

Ogłoszenie – Konkurs 1/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią; od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców (podejmowanie lub rozwój firmy) Konkurs 1/2021

Aktualności
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 10 sierpnia 2021 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: przywitanie Gości Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021 dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

Aktualności
Szanowni Państwo, 6 sierpnia b.r. zostanie ogłoszony konkurs na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gmin: Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tyś. zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje mogą polegać na zakupie sprzętu, urządzeń, maszyn. Z dofinansowania wykluczone są inwestycje polegające na remoncie/budowie, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowlanego. Szkolenie dla osób zainteresowanych odbędzie się 10 sierpnia b.r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia-ul. Powstańców Wielkopolskich 6 Nakło nad Notecią.  
Czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego2.1 i 3.1

Aktualności
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2021 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru-cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej
Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 i lokalnych kryteriów wyboru   Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru- cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej