Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
  Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Termin posiedzenia 4.01.2022 Miejsce posiedzenia Nakło nad Notecią, ul. Powstańców WLKP 6 Początek posiedzenia Godz. 16.00   Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 28.12.2021 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku) Porządek posiedzenia Rady
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Posiedzenie Rady LGR odbędzie się 4 stycznia 2022 roku w biurze LGR o godz. 11.00 Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”  dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2021 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” Termin posiedzenia 4.01.2022 Miejsce posiedzenia Nakło nad Notecią, ul. Powstańców WLKP 6 Początek posiedzenia Godz. 11.00 Jednocześnie informuję, iż począwszy od dnia 28.12.2021 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku) Porządek posiedzenia Rady
Czytaj więcej

Pokazy filetowania karpia

Aktualności
Szanowni Państwo, Zapraszamy na pokazy filetowania karpia, które będziemy w tym roku organizować w pięciu lokalizacjach. W każdym pokazie maksymalnie może uczestniczyć 30 osób. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod wskazane numery. MIEJSCE DATA GODZINA OSOBA KONTAKTOWA TELEFON BIAŁOŻEWIN 7, ŚWIETLICA 16.11 (WTOREK) 16.00 DOMINIKA OWCZARZAK 661 110 216 OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH, UL. SPORTOWA 1, MROCZA 23.11 (WTOREK) 16.00 PRACOWNIK MGOPS 504 070 518 REMIZA SADKI; UL. STRAŻACKA 26.11 (PIĄTEK) 16.00 IWONA BINIAK 726 917 560 JARUŻYN 43 A 2.12 (CZWARTEK) 16.00 PANI STANISŁAWA 669 322 883 WIĘCBORK (JARMARK) Plac J. Pawła II 5.12 (NIEDZIELA) 14.00 JOANNA SOJA-TOŃSKA 607 532 963
Czytaj więcej

Ochrona środowiska- interes zbiorowy

Aktualności
Operacja jest w interesie zbiorowym. Interes więcej niż jednego podmiotu. Interes zbiorowy zawsze odnosi się do kręgu podmiotów, a nie do poszczególnego podmiotu. Interes zbiorowy należy rozumieć nie tylko jako interes podmiotów otrzymujących wsparcie PO RYBY 2014-2020, ale także takich podmiotów, które potencjalnie będą mogły skorzystać z efektów tego wsparcia lub staną się mimo woli jego adresatami.
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021- ogłoszenie wyników oceny

Aktualności
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy wyniki oceny wniosków złożonych w ramach konkurs 1/2021 (Podjęcie i rozwój działalności gospodarczej). Wioski zostały ocenione i wybrane na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 18.10.2021 r. Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji wybranych do dofinansowania Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
Czytaj więcej

Szkolenie z pisania wniosku- konkurs 2/2021

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2021 w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 1O:00 - przywitanie Gości 10:00 – 11:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 12:00 - zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Posiedzenie Rady LGR, na którym zostaną ocenione i wybrane do dofinansowania wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 1/2021 odbędzie się 18 października 2021 r. o godz. 15.00 Porządek posiedzenia dla konkursu 1/2021: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, . Wybór komisji skrutacyjnej,  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady,  Omówienie i ocena wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu 1/202 Wybór operacji do realizacji, Wolne wnioski  Zamknięcie obrad
Czytaj więcej

Ogłoszenie-Konkurs 2/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 2/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 02.11.2021-10.11.2021 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki…
Czytaj więcej

Informacje dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Aktualności
We wniosku w sekcji B.IV Opis planowanej operacji należy wpisać: CEL OGÓLNY LSR:  Rozwój przedsiębiorczości obszaru LSR w tym sektora rybackiego PRZEDSIĘWZIĘCIE:  Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru CEL SZCZEGÓŁOWY:  Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego ( w tym innowacji) przedsiębiorstw wykorzystujących potencjał obszaru LSR oraz sektora rybackiego do 2023 roku  
Czytaj więcej

Szkolenie dla wnioskodawców konkursu 1/2021

Wydarzenia
Szanowni Państwo, Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem zaplanowaliśmy jeszcze jedno szkolenie z informacji niezbędnych przy opracowaniu wniosku o dofinansowanie na cel główny 3.1 dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą. Szkolenie odbędzie się 20 sierpnia (piątek) b.r. o godzinie 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią. Proszę o potwierdzenie przybycia (pierucka@lgrnaklo.org.pl lub 690 984 318) do 19 sierpnia.
Czytaj więcej

Ogłoszenie – Konkurs 1/2021

Aktualności
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 1/2021 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 23 sierpnia 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią; od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców (podejmowanie lub rozwój firmy) Konkurs 1/2021

Aktualności
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 10 sierpnia 2021 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: przywitanie Gości Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności Prosimy o potwierdzenie udziału do…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2021 dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

Aktualności
Szanowni Państwo, 6 sierpnia b.r. zostanie ogłoszony konkurs na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gmin: Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Żnin, Rogowo, Gąsawa. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tyś. zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje mogą polegać na zakupie sprzętu, urządzeń, maszyn. Z dofinansowania wykluczone są inwestycje polegające na remoncie/budowie, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowlanego. Szkolenie dla osób zainteresowanych odbędzie się 10 sierpnia b.r. o godz. 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia-ul. Powstańców Wielkopolskich 6 Nakło nad Notecią.  
Czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru dla celu ogólnego2.1 i 3.1

Aktualności
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2021 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2021 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru-cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej
Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 i lokalnych kryteriów wyboru   Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 7.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 7.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 15.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria Wyboru- cel 2.1 Lokalne Kryteria wyboru- cel 3.1 Formularz uwag
Czytaj więcej