Konkurs 1/2020 i 2/2020- składanie wniosków- Komunikat

Aktualności
Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją, w celu jak największego ograniczenia bezpośredniego kontaktu, w dniach trwania naboru wniosków, tj. 30.03.-07.04.2020 przed wejściem do biura LGR zostaną wystawione podpisane kartony, po jednym na każdy konkurs, do których należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Bardzo prosimy o telefon i powiadomienie pracowników biura (Ewa Pierucka, Magdalena Kubińska: 690 984 318) o dniu i przybliżonej godzinie złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ na pierwszej stronie wniosku pracownik biura musi wpisać datę oraz godzinę złożenia wniosku. Prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie konieczności poświadczania przez nas dokumentów za zgodność z oryginałem. W takim wypadku wnioskodawca może do wniosku o dofinansowanie: załączyć oryginały dokumentów, które w późniejszym czasie będzie mógł odzyskać,  poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumenty, które zostały wytworzone przez wnioskodawcę,  nie dawać dokumentów do poświadczenia za…
Czytaj więcej

Nowy tryb udzielania doradztwa dla wnioskodawców

Aktualności
Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją, uzyskaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego aby dla konkursu 1/2020 i 2/2020 zmienić tryb udzielanego doradztwa. Doradztwo będzie się odbywać w formie rozmowy telefonicznej lub przesłania dokumentów/pytań na email: pierucka@lgrnaklo.org.pl Po udzielonym doradztwie na podane przez Wnioskodawcę konto email zostanie wysłana wypełniona karta doradcza. Kartę należy podpisać a jej scan odesłać na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl Punkty za udzielone doradztwo otrzymają tylko ci Wnioskodawcy, którzy dopełnią powyższych formalności.
Czytaj więcej

Szkolenia dla Beneficjentów (konkurs 1/2020 i 2/2020)-Ważne informacje

Aktualności
Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuację tymczasowo ulegają zmianie zasady udziału w szkoleniach zaplanowanych na 16 i 23 marca, kierowanych do potencjalnych wnioskodawców konkursu 1/2020 i 2/2020. Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia. Dodatkowo do każdego potencjalnego wnioskodawcy, który zadeklarował wstępną chęć złożenia wniosku przesyłamy materiały dodatkowe, które mają ułatwić wypełnianie i kompletowanie dokumentacji konkursowej. W przypadku, gdy ktoś jest zainteresowany składaniem wniosku, a nie otrzymał w dniu 16.03. materiałów ze szkolenia, proszony jest o zgłoszenie na email: pierucka@lgrnaklo.org.pl Aby otrzymać punkty za udział w szkoleniu NALEŻY potwierdzić informacją zwrotną na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl , że dana osoba wzięła udział w szkoleniu e-learningowym i potwierdza zapoznanie się z otrzymanymi materiałami. Każda osoba, do której zostały przesłane materiały ze szkolenia w przypadku pytań bądź wątpliwości może zadzwonić bądź wysłać zapytanie drogą emailową…
Czytaj więcej

Szkolenie dla beneficjentów

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" zaprasza na szkolenie z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie, które odbędzie się 16 marca oraz 24 marca 2020r. godz. 14:00 Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią Zgłoszenia przyjmowane do 14 marca 2020r. do godz. 14:00 pod nr 690-984-318 Z uwagi na rekomendacje Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią dotyczące ograniczenia spotkań, szkolenie będzie przeprowadzone drogą elektroniczną. Do każdego wnioskodawcy, który zgłosił się na szkolenie zostanie wysłana prezentacja a porady dotyczące pisania wniosku będą udzilane w formie elektronicznej. Z uwagi na tę szczególna sytuację wnioskodawca otrzyma punkty za obecność na szkoleniu.   
Czytaj więcej

Konkurs 2/2020

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, cel: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury  Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.  Ogłoszenie o konkursie Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020; Formularz biznes planu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019; Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020; Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2020

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020", cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Jednocześnie informuję że maksymalna liczba punktów w lokalnych kryteriach wyboru wynosi 85 pkt.  Ogłoszenie o konkursie 1/2020 Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020 Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020; Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020; Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl; Karta opisu operacji dla celu…
Czytaj więcej