KONKURS 6/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 5/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 4/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

KONKURS 3/2020-WYNIKI OCENY

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Poniżej publikujemy listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych do finansowania. Lista operacji zgodnych z LSR Lista Operacji wybranych do finansowania ze wskazaniem, które z nich mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnia 18.11.2020 r.
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności
Szanowni Państwo, Informujemy, że posiedzenie Rady LGR "Nasza Krajna i Pałuki" odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godz 16.00 W związku z zaistniałą sytuacją posiedzenie odbędzie się w sposób hybrydowy, czyli część członków Rady potwierdziła obecność w siedzibie LGR (łącznie do 5 osób w pomieszczeniu) a część członków będzie uczestniczyć w posiedzeniu Rady poprzez aplikację Microsoft Teams. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGR  
Czytaj więcej

Praca zdalna

Aktualności
Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuację pracownicy zmieniają się w biurze rotacyjnie. Proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na wizytę w biurze LGR. Telefon: 690 984 318
Czytaj więcej

Szkolenie dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą

Aktualności
  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie  z Programu Operacyjnego  „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia  17 września 2020 w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: przywitanie Gości Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności  zakończenie szkolenia Prosimy o potwierdzenie…
Czytaj więcej

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych-15.09.2020

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO oraz ORGANIZACJE POZARZĄDOWE na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4,   które odbędzie się dnia 15 września 2020 w godz. 12:00 – 14:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6;Nakło nad Notecią Program: 12:00 - przywitanie Gości 12:00 – 13:50 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 14:00 - zakończenie szkolenia…
Czytaj więcej

Szkolenie dla osób podejmujących/rozwijających działalność gospodarczą-8.09.2020

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zaprasza OSOBY PODEJMUJĄCE LUB ROZWIJAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ na szkolenie dotyczące pisania wniosków aplikacyjnych na dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020, Priorytet 4, cel główny 3.1 które odbędzie się dnia 08 września 2020 w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie LGR „Nasza Krajna i Pałuki, ul. Powstańców Wielkopolskich 6; Nakło nad Notecią Program: 15:00 - przywitanie Gości 15:10 – 17:00 Zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy Zasady udzielania i rozliczania zaliczek Pomoc de minimis Procedura naboru i oceny operacji Cele ogólne, cele szczegółowe, przedsięwzięcia LSR, harmonogram konkursów Zwiększenie zatrudnienia i utrzymywanie miejsc pracy (zasady czasu i warunków pracy, utrzymania zatrudnienia, związania z celem operacji) Lokalne Kryteria Wyboru Zasady pisania wniosku o dofinansowanie, biznes planu wraz z załącznikami, zasada konkurencyjności 17:00…
Czytaj więcej

Konkurs 6/2020 (Podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 6/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie…
Czytaj więcej

Konkurs 5/2020 (Ochrona środowiska)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 5/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21.09.2020-30.09.2020 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki należy składać bezpośrednio, tj. osobiście…
Czytaj więcej

Konkurs 4/2020 (promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 4/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Konkurs 3/2020 (Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna)

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych NUMER KONKURSU LGR: 3/2020 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 21 września 2020 r. – 30 września 2020 r. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” Powstańców Wielkopolskich 6 89-100 Nakło nad Notecią od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW: 1/ wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, a nie data stempla pocztowego; 2/ wnioski o…
Czytaj więcej

Umowy na granty podpisane

Aktualności
Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że dnia 12.06.2020 roku zostały zawarte dwie umowy o powierzenie grantu ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki” w myśl zawartych umów będzie realizować następujące projekty: Umowa o powierzenie grantu nr 10/UPG/2019/PGA/94 Tytuł operacji: „ "ŁĄCZY NAS RĘKODZIEŁO - organizacja warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk" Cel: Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR poprzez organizację warsztatów rękodzieła służących wzmocnieniu kapitału społecznego mieszkańców Krajny i Pałuk. Opis projektu: Projekt zakłada realizację 3 warsztatów rękodzielniczych bazujących na zasobach oraz dziedzictwie regionu Krajny. Jego ideą jest wskazanie mieszkańcom obszaru LSR różnorodnych możliwości spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu warsztatów rękodzielniczych. Każdy warsztat będzie obejmować inny materiał: metal, szkło, drewno. Nad całością warsztatów będzie czuwała szkoleniowiec. Odbiorcami zadania objętego…
Czytaj więcej

Walne Zebranie Członków 17.06.2020

Aktualności
Szanowni Państwo Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Termin: 17 czerwca 2020r. (środa), godz. 13:00-14.30 Miejsce: Przystań Nakielska, ul. Notecka 4; 89-100 Nakło nad Notecią Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 13.15. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum). 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2019…
Czytaj więcej

Aktualizacja LSR oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru

Aktualności
Stowarzyszenie LGR przystąpiło do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020. Proponowane zmiany są w zakresie wskaźników oraz procedury zmiany LSR i lokalnych kryteriów wyboru dla celu głównego 3.1. Uwagi prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 17.06.2020 r. na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia: ul. Powstańców Wielkopolskich 6; 89-100 Nakło nad Notecią Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 17.06.2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia o godz. 16.00 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalne Kryteria wyboru -cel 3.1 Formularz uwag  
Czytaj więcej

Posiedzenie Rady LGR

Aktualności, Posiedzenia
Zawiadomienie o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” dot. ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020, 2/2020 Na podstawie zapisów Rozdziału IV Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” zawiadamiam o posiedzeniach Rady Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” . Termin: 20.05.2020 Miejsce: Nakło nad Notecią Godzina: 13.00, godz 14.00 Począwszy od dnia 05/05/2020 członkowie Rady Stowarzyszenia mają możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia. Dokumenty udostępnione zostaną w siedzibie Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 89-100 Nakło nad Notecią w godzinach pracy biura tj. 730-1530 (od poniedziałku do piątku)     Posiedzenie VI- porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, 2. Wybór komisji skrutacyjnej, 3. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady, 4. Omówienie i ocena wniosków o przyznanie…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2020 i 2/2020- składanie wniosków- Komunikat

Aktualności
Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją, w celu jak największego ograniczenia bezpośredniego kontaktu, w dniach trwania naboru wniosków, tj. 30.03.-07.04.2020 przed wejściem do biura LGR zostaną wystawione podpisane kartony, po jednym na każdy konkurs, do których należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Bardzo prosimy o telefon i powiadomienie pracowników biura (Ewa Pierucka, Magdalena Kubińska: 690 984 318) o dniu i przybliżonej godzinie złożenia wniosku o dofinansowanie, ponieważ na pierwszej stronie wniosku pracownik biura musi wpisać datę oraz godzinę złożenia wniosku. Prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie konieczności poświadczania przez nas dokumentów za zgodność z oryginałem. W takim wypadku wnioskodawca może do wniosku o dofinansowanie: załączyć oryginały dokumentów, które w późniejszym czasie będzie mógł odzyskać,  poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumenty, które zostały wytworzone przez wnioskodawcę,  nie dawać dokumentów do poświadczenia za…
Czytaj więcej

Nowy tryb udzielania doradztwa dla wnioskodawców

Aktualności
Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją, uzyskaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskiego aby dla konkursu 1/2020 i 2/2020 zmienić tryb udzielanego doradztwa. Doradztwo będzie się odbywać w formie rozmowy telefonicznej lub przesłania dokumentów/pytań na email: pierucka@lgrnaklo.org.pl Po udzielonym doradztwie na podane przez Wnioskodawcę konto email zostanie wysłana wypełniona karta doradcza. Kartę należy podpisać a jej scan odesłać na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl Punkty za udzielone doradztwo otrzymają tylko ci Wnioskodawcy, którzy dopełnią powyższych formalności.
Czytaj więcej

Szkolenia dla Beneficjentów (konkurs 1/2020 i 2/2020)-Ważne informacje

Aktualności
Szanowni Państwo, Z uwagi na obecną sytuację tymczasowo ulegają zmianie zasady udziału w szkoleniach zaplanowanych na 16 i 23 marca, kierowanych do potencjalnych wnioskodawców konkursu 1/2020 i 2/2020. Poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia. Dodatkowo do każdego potencjalnego wnioskodawcy, który zadeklarował wstępną chęć złożenia wniosku przesyłamy materiały dodatkowe, które mają ułatwić wypełnianie i kompletowanie dokumentacji konkursowej. W przypadku, gdy ktoś jest zainteresowany składaniem wniosku, a nie otrzymał w dniu 16.03. materiałów ze szkolenia, proszony jest o zgłoszenie na email: pierucka@lgrnaklo.org.pl Aby otrzymać punkty za udział w szkoleniu NALEŻY potwierdzić informacją zwrotną na adres: pierucka@lgrnaklo.org.pl , że dana osoba wzięła udział w szkoleniu e-learningowym i potwierdza zapoznanie się z otrzymanymi materiałami. Każda osoba, do której zostały przesłane materiały ze szkolenia w przypadku pytań bądź wątpliwości może zadzwonić bądź wysłać zapytanie drogą emailową…
Czytaj więcej

Szkolenie dla beneficjentów

Aktualności
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Nasza Krajna i Pałuki" zaprasza na szkolenie z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie, które odbędzie się 16 marca oraz 24 marca 2020r. godz. 14:00 Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, Nakło nad Notecią Zgłoszenia przyjmowane do 14 marca 2020r. do godz. 14:00 pod nr 690-984-318 Z uwagi na rekomendacje Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią dotyczące ograniczenia spotkań, szkolenie będzie przeprowadzone drogą elektroniczną. Do każdego wnioskodawcy, który zgłosił się na szkolenie zostanie wysłana prezentacja a porady dotyczące pisania wniosku będą udzilane w formie elektronicznej. Z uwagi na tę szczególna sytuację wnioskodawca otrzyma punkty za obecność na szkoleniu.   
Czytaj więcej

Konkurs 2/2020

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, cel: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury  Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.  Ogłoszenie o konkursie Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020; Formularz biznes planu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019; Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020; Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2020

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020", cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Jednocześnie informuję że maksymalna liczba punktów w lokalnych kryteriach wyboru wynosi 85 pkt.  Ogłoszenie o konkursie 1/2020 Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020 Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020; Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020; Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl; Karta opisu operacji dla celu…
Czytaj więcej