• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.jpg
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

Witamy na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”.

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na mocy umowy ramowej z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Swoim działaniem obejmujemy powiększony od 2015 roku obszar 10 gmin: Nakło n. Notecią, Sadki, Szubin, Mrocza, Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Kamień Krajeński, Żnin, Gąsawa, Rogowo.

Zapraszamy wszystkie osoby, organizacje, samorządy oraz przedsiębiorców, którzy chcieliby z nami współpracować w zakresie pełnienia naszej misji lub chcieliby uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze oś. 4.

Zarząd Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Strona główna / Doradztwo / Walne Zebranie Członków 2018
banery_lewe_mrrw
banery_lewe_mr
banery_lewe_por

Współpracujemy z

opzwwb
pfp
kpzpip
zszs
Gospodarstwo Rybackie Ślesin Sp. z o.o.
pdkip
banery_aw
pankarp

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do newslettera.

Logowanie

mapa inwestycji

Walne Zebranie Członków 2018
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 11:15

ZAPROSZENIE NA SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Szanowni Państwo

                Działając na podstawie § 22 ust.4 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

                Termin: 10 maja 2018r. (czwartek), godz. 12:00

                Miejsce: Zajazd w Biskupinie obok Muzeum Archeologicznego, Biskupin 6

                Zgodnie ze statutem „W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który następuje 10 minut później tego samego dnia może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, chyba że statut stanowi inaczej” Drugi termin posiedzenia ustala się zatem na godzinę 12.15.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności obrad (quorum).

2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2017 i podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Nasza Krajna i Pałuki” i podjęcie stosownej uchwały.

6. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu członków Rady: p. Pawła Kamińskiego, Stanisława Nowickiego, Henryka Sobolewskiego przed upływem kadencji w związku rezygnacją z członkostwa w Radzie Stowarzyszenia.

7. Wybory uzupełniające dla Rady LGR i podjęcie stosownej uchwały – uzupełnienie składu o osoby reprezentujące sektor gospodarczy/społeczny/mieszkańców. Kandydaci na członka Rady LGR powinni przedłożyć:

a/ Zgłoszenie kandydata ubiegającego się o mandat członka Rady – na wzorze stanowiącym załącznik do zaproszenia,

b/ Kopię dokumentu potwierdzającego min. średnie wykształcenie kandydata.

                8. Zmiany w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i podjęcie stosownej uchwały.

9. Zmiany w dokumencie towarzyszącym LSR - „Procedurze wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD” wraz z załącznikami i podjęcie stosownej uchwały.

10. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „Nasza Krajna i Pałuki” na lata 2014-2020 i podjęcie stosownej uchwały.               

11. Zmiany w Regulaminie pracy biura wraz z załącznikami i podjęcie stosownej uchwały.

12. Zmiany w lokalnych kryteriach wyboru i podjęcie stosownej uchwały.

13. Przedstawienie propozycji wysokości składek członkowskich na rok 2018 i podjęcie stosownej uchwały.

                14. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

                15. Zakończenie posiedzenia ok. godz. 14.00

                16. Obiad ok. godz. 14.15

17. Zwiedzanie Interaktywnego Muzeum Rybactwa w Biskupinie.

 

Z uwagi na ważność omawianych zagadnień bardzo proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 7 maja 2018 r. (poniedziałek) pod numerem tel. 609-64-29-00 lub przesłania potwierdzenia e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Copyright © 2011. Realizacja: Nasza Krajny i Pałuk