Stowarzyszenie LGR „Nasza Krajna i Pałuki”

Harmonogram

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 


Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Rok 2016, I półrocze.


Rok 2016, II półrocze.


Rok 2017, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1) 2 406 684,00 zł
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 79 581,00
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 197 831,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 1 001 882,00

Rok 2017, II półrocze.


Rok 2018, I półrocze.

 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 1 060 600,00

Rok 2018, II półrocze.


Rok 2019, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1) 305 347,00
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 50 400,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 1 117 862,16

Rok 2019, II półrocze.

 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 82 169,00
 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 439 655,84

Rok 2020, I półrocze.

 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.1) 87 969,00
 • Kreatywny samorząd, aktywne organizacje i mieszkańcy tworzą spójną i widoczną ofertę obszaru LSR (cel szczegółowy 1.2) 20 019,00
 • Środowisko naturalne wolne od negatywnych skutków żywiołów oraz działalności ludzi i zwierząt 30 000,00

Rok 2020, II półrocze.

 • Zaradny rybak, zaradny przedsiębiorca. Stworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości oraz wykorzystanie potencjału obszaru 300 000,00

Rok 2021, I półrocze.


Rok 2021, II półrocze.


Rok 2022, I półrocze.


Rok 2022, II półrocze.


Rok 2023, I półrocze.


Rok 2023, II półrocze.

 

Skip to content