Konkurs 2/2020

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”, cel: Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury  Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.  Ogłoszenie o konkursie Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020; Formularz biznes planu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2019; Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2020; Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze…
Czytaj więcej

Konkurs 1/2020

Aktualności, Ogłoszenia i wyniki
Szanowni Państwo, Ogłaszamy konkurs na nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020", cel: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. Jednocześnie informuję że maksymalna liczba punktów w lokalnych kryteriach wyboru wynosi 85 pkt.  Ogłoszenie o konkursie 1/2020 Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją – załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020 Formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020; Formularz umowy o dofinansowanie - załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020; Lokalna Strategia Rozwoju - załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2020, dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.lgrnaklo.org.pl; Karta opisu operacji dla celu…
Czytaj więcej